Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Medivir beslutade den 20 november 2014 att erbjuda Medivirs aktieägare att frivilligt lösa in aktier i bolaget samt att bemyndiga styrelsen att fastställa villkoren för inlösen. Styrelsen har beslutat att inlösen ska ske genom inlösen av var sjunde (7) aktie i Medivir till ett inlösenbelopp om 140 kronor per aktie, varvid högst 625 200 380 kronor kan komma att utbetalas som likvid för de inlösta aktierna.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.