Inbjudan till teckning och förvärv av stamaktier i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (”Genova” eller Bolaget”) grundades 2006 och är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Bolaget är inriktat på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. Genovas preferensaktier är sedan den 12 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Affärsidén är att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen med kostnadseffektiv projektutveckling av främst hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.