Inbjudan till teckning av preferensaktier i Serendipity Innovations AB (publ)

Styrelsen för Serendipity Innovations AB (”Serendipity” eller ”Bolaget”) har beslutat att erbjuda institutionella investerare och allmänheten i Sverige att teckna preferensaktier i Serendipity till ett sammanlagt belopp om cirka 100 miljoner SEK. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.