Inbjudan till teckning av preferensaktier i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (”K2A” eller ”Bolaget”) har beslutat att erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna preferensaktier i Bolaget (”Erbjudandet”) till ett sammanlagt belopp om 100 Mkr.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.