Inbjudan till teckning av preferensaktier i Heimstaden AB (publ)

Styrelsen för Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna preferensaktier i Bolaget (”Erbjudandet”) till ett sammanlagt belopp om 750 mkr.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.