Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group AB

Den 23 mars 2016 beslutade styrelsen i Venue Retail Group, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 26 april 2016, att ta in cirka 132 miljoner kronor, före emissionskostnader, genom en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.