Inbjudan till teckning av B-aktier i K-Fast Holding AB

K-Fastigheter offentliggör idag ett erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt om teckning av B-aktier i Bolaget samt notering på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet omfattar högst 788 mkr (exklusive övertilldelningsoption), och utgörs enbart av nyemitterade B-aktier ("Erbjudandet").

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.