Inbjudan till teckning av aktier i Wilson Therapeutics AB (publ)

Wilson Therapeutics AB (publ) (”Wilson Therapeutics” eller “Bolaget”), HealthCap, Abingworth, MVM Life Science Partners och NeoMed (”Huvudägarna”) har, i syfte att främja Wilson Therapeutics fortsatta utveckling av Decuprate® och expansionen av Bolagets verksamhet, beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en nyemission (”Erbjudandet”). Styrelsen för Wilson Therapeutics har också ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Bolagets ansökan har godkänts under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktier är den 12 maj 2016. Idag offentliggör Bolaget prospekt samt prisintervall och övriga villkor i Erbjudandet.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.