Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Styrelsen i Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) beslutade den 30 juni 2020, och sedermera godkänt av den extra bolagstämman den 13 augusti 2020, om en fullt garanterad nyemission av aktier av serie A och B med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 250 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Starbreeze har i anledning därav upprättat ett prospekt som den 18 augusti 2020 har godkänts av Finansinspektionen. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.