Inbjudan till teckning av aktier i Azelio AB (publ)

Styrelsen i Azelio AB (publ) ("Azelio" eller "Bolaget") beslutade den 28 november 2019, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 26 november 2019, om en delvis garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 350 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Azelio har i anledning därav upprättat ett prospekt som den 4 december 2019 godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.