Inbjudan till förvärv av stamaktier i Ferronordic Machines AB (publ)

Ferronordic Machines AB (publ) (”Ferronordic” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 29 september 2017 sin avsikt att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) samt sprida ägandet i bolaget, dels genom en nyemission av stamaktier och dels genom en försäljning av befintliga stamaktier (”Erbjudandet”). Ferronordic offentliggör härmed villkoren för Erbjudandet. Prospektet för Erbjudandet och Noteringen förväntas offentliggöras senare idag.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.