Inbjudan till förvärv av stamaktier i Oscar Properties

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) och dess huvudägare Oscar Engelbert har, i syfte att främja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av stamaktierna i Bolaget genom en kombinerad nyemission och försäljning av stamaktier.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.