Inbjudan till förvärv av aktier i Tobii AB (publ)

Styrelsen och ägarna av Tobii AB (publ) (”Tobii” eller ”Bolaget”) har beslutat om att bredda Bolagets aktieägarbas och öka Tobiis kapital genom en kombinerad nyemission och försäljning av existerande aktier vid en börsintroduktion av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.