Inbjudan till förvärv av aktier i TF Bank AB (publ)

TF Bank AB (”TF Bank” eller ”Bolaget”) och Bolagets ägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för TF Bank har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospekt samt övriga villkor i Erbjudandet, första handelsdag förväntas vara den 14 juni 2016.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.