Inbjudan till förvärv av aktier i Serneke Group AB (publ)

Den 31 oktober 2016 offentliggjorde Serneke Group AB (publ) (”Serneke” eller ”Bolaget”) avsikten att genomföra en börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. I samband med detta har Serneke offentliggjort ett prospekt och villkoren för erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.