Inbjudan till förvärv av aktier i Scandi Standard AB (publ)

Huvudägarna till Scandi Standard AB (publ) (”Scandi Standard” eller ”Bolaget”), CapVest genom Kansas Holding B.V. och Lantmännen genom Lantmännen Kycklinginvest AB (publ), och Bolagets styrelse har, i syfte att underlätta Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en försäljning av befintliga aktier och notering på NASDAQ OMX Stockholm. Styrelsen för Scandi Standard har erhållit godkännande från NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté om upptagande av Bolagets aktier till handel förutsatt att spridningskravet för aktierna uppfylls.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.