Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj

Styrelsen och ägarna i Sanitec Oyj (”Sanitec”) har ansökt om notering av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm och i samband med detta beslutat att genomföra en ägarspridning genom en försäljning av befintliga aktier.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.