Inbjudan till förvärv av aktier i Q-linea AB (publ)

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”), ett forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag som primärt utvecklar instrument och förbrukningsartiklar för snabb infektionsdiagnostik, offentliggjorde den 11 november 2018 sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet för Erbjudandet, inklusive priset och övriga villkor i Erbjudandet, offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 7 december 2018.

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”), ett forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag som primärt utvecklar instrument och förbrukningsartiklar för snabb infektionsdiagnostik, offentliggjorde den 11 november 2018 sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier[1] i Bolaget (”Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet för Erbjudandet, inklusive priset och övriga villkor i Erbjudandet, offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 7 december 2018.[1] ”aktier” refererar till stamaktier i Bolaget.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.