Inbjudan till förvärv av aktier i Oncopeptides AB (publ)

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) har tillsammans med HealthCap och Industrifonden (tillsammans ”Huvudägarna”) beslutat att, i syfte att främja Bolagets fortsatta utveckling av produktkandidaten Ygalo, genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en nyemission om 650 MSEK (”Erbjudandet”). Styrelsen för Oncopeptides har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktier är den 22 februari 2017. Idag offentliggör Bolaget prospekt, pris och övriga villkor i Erbjudandet.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.