Inbjudan till förvärv av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) och Bolagets ägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Nordic Waterproofing har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospekt samt övriga villkor i Erbjudandet, första handelsdag förväntas vara den 10 juni 2016.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl. Du uppmanas att granska följande information och göra följande bekräftelser varje gång du söker få åtkomst till denna begränsade information. Din bekräftelse måste vara sann och korrekt.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.