Inbjudan till förvärv av aktier i NCAB Group AB (publ)

NCAB Group AB (publ) (“NCAB” eller “Bolaget”), en marknadsledande leverantör av mönsterkort, offentliggjorde den 14 maj 2018 sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets aktier (“Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq Stockholm (“Noteringen”). Bolaget offentliggör idag prospektet för Erbjudandet och Noteringen.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.