Inbjudan till förvärv av aktier i Munters Group AB

Munters och Säljande Aktieägare har beslutat att genomföra en spridning av Bolagets ägarkrets genom Erbjudandet enligt detta prospekt. Munters styrelse har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Investerare inbjuds härmed att, i enlighet med villkoren i detta prospekt, förvärva 73 439 120 aktier i Munters, motsvarande 40,0% av det totala antalet aktiver i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.