Inbjudan till förvärv av aktier i Lime Technologies AB (publ)

Lime Technologies AB (publ) (“Lime” eller “Bolaget”), en av de ledande SaaS CRM-leverantörerna (Customer Relationship Management) på den nordiska marknaden som utvecklar, säljer och implementerar användarvänliga och flexibla CRM-system, offentliggjorde den 15 november 2018 sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq Stockholm (“Noteringen”). Prospektet för Erbjudandet, inklusive priset och övriga villkor i Erbjudandet, offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 6 december 2018.

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.