Inbjudan till förvärv av aktier i Lifco AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Lifco AB (publ)

I syfte att främja Lifcos fortsatta utveckling och expansion samt med anledning av Bolagets ansökan om notering av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm har Huvudägaren beslutat att genomföra en ägarspridning i Bolaget genom en försäljning av 34 602 400 befintliga aktier av serie B. En spridning av ägandet i Lifco underlättar och bidrar dessutom till delägande i Bolaget för de anställda, ger bättre förutsättningar för att öka kännedomen om Bolaget och stärker Lifcos varumärke. Noteringen blir också en kvalitetsstämpel för Bolaget som förväntas ge en positiv effekt på relationen till kunder och andra intressenter.

Lifco är en global koncern som förvärvar och utvecklar lönsamma, marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden.

Ange i vilket land du är bosatt i:

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.