Inbjudan till förvärv av aktier i Karnov Group AB (publ)

Karnov Group AB (publ) (“Karnov” eller “Bolaget”), en ledande leverantör av informationstjänster och produkter inom juridik, skatt och revision samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige, offentliggjorde den 20 mars 2019 sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets aktier (“Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet för Erbjudandet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 11 april 2019.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.