Inbjudan till förvärv av B-aktier i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) samt upptagande till handel av B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm

K2A offentliggjorde den 27 maj 2019 att Bolaget initierat en process att utreda förutsättningarna ett erbjudande till allmänheten av Bolagets B-aktier samt notering av B-aktierna och Bolagets preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet utgörs av nyemitterade B-aktier och befintliga B-aktier som erbjuds av Bolagets VD, tillika grundare, Johan Knaust samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren ("Erbjudandet").

Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av Carnegie Investment Bank AB:s (publ) webbplats är på grund av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Vänligen välj det land där du är bosatt i:

K2A offentliggjorde den 27 maj 2019 att Bolaget initierat en process att utreda förutsättningarna ett erbjudande till allmänheten av Bolagets B-aktier samt notering av B-aktierna och Bolagets preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet utgörs av nyemitterade B-aktier och befintliga B-aktier som erbjuds av Bolagets VD, tillika grundare, Johan Knaust samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren ("Erbjudandet").
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.