Inbjudan till förvärv av aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson offentliggjorde den 27 mars 2019 att Bolaget initierat en process att utreda förutsättningarna för en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista och i samband med detta genomföra en ägarspridning av befintliga aktier i Bolaget (”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.