Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Hoist Finance AB (publ) (“Hoist Finance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 26 februari 2015 sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör nu prospekt och prisintervall i erbjudandet (”Erbjudandet”).

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till personer som är bosatta utanför och befinner sig utanför USA, Australien, Japan och Kanada.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.