Inbjudan till förvärv av aktier i Handicare Group AB

Bolaget (”Handicare” eller ”Bolaget”) och Huvudägaren har beslutat att diversifiera ägarbasen i Bolaget för att ytterligare kunna främja Handicares tillväxt och fortsatta utveckling. Bolagets styrelse har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdag Stockholm. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.