Inbjudan till förvärv av aktier i Gränges AB (publ)

Gränges AB (publ) (“Gränges” eller “Bolaget”), en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium, och Orkla ASA genom det helägda dotterbolaget Orkla Industriinvesteringar AB, (”Orkla”) offentliggjorde den 10 september 2014 avsikten att börsnotera Gränges. Gränges och Orkla har beslutat att genomföra börsintroduktionen genom försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Första handelsdag förväntas vara den 10 oktober 2014.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.