Inbjudan till förvärv av aktier i GARO Aktiebolag (publ)

GARO AB (publ) (”GARO” eller ”Bolaget”) och Bolagets ägare Lars Svensson, Jerzy Petersson och Stefan Jonsson Invest AB (“Ägarna”) har, i syfte att främja GAROs fortsatta tillväxt och utveckling, beslutat att genomföra en ägarspridning av GAROs aktier genom en försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för GARO har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets ansökan har godkänts under förutsättning att sedvanliga villkor uppfyllts. Beräknad första dag för handel är 16 mars 2016. Idag offentliggör Bolaget prospekt samt övriga villkor i Erbjudandet.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.