Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Styrelsen och ägarna av Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution Gaming” eller ”Bolaget”) har beslutat om att bredda Bolagets aktieägarbas genom en försäljning av existerande aktier vid en introduktion av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”).

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till personer som är bosatta utanför och befinner sig utanför USA, Australien, Japan och Kanada.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.