Inbjudan till förvärv av aktier i Edgeware AB (publ)

Edgeware AB (publ) (“Edgeware” eller “Bolaget”), ett globalt högteknologiskt företag som möjliggör effektiv och skalbar streaming av TV och video över internet, har beslutat att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Prospekt och prisintervall för Erbjudandet offentliggörs idag den 29 november 2016 och första handelsdag förväntas vara den 9 december 2016.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.