Inbjudan till förvärv av aktier i CLX Communications AB (publ)

Styrelsen och ägarna av CLX Communications AB (publ) (”CLX” eller “Bolaget”) har beslutat om att bredda Bolagets aktieägarbas genom en försäljning av existerande aktier vid en introduktion av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.