Inbjudan till förvärv av aktier i Catena Media plc

Catena Media plc (”Catena Media” eller ”Koncernen”) tillsammans med de Säljande aktieägarna har, för att förstärka Catena Medias fortsatta tillväxt och utveckling beslutat att bredda ägarbasen genom en nyemission av aktier och försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Catena Media har därför ansökt om att Bolagets aktier ska bli upptagna till handel på Nasdaq First North Premier. Nasdaq First North Premier har godkänt Catena Medias ansökan under förutsättning av att vissa sedvanliga villkor uppfylls. Förväntad första handelsdag är den 11 februari 2016. Idag offentliggör Catena Media prospekt samt prisintervall och övriga villkor i Erbjudandet.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.