Inbjudan till förvärv av aktier i Candyking Holding AB (publ)

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.