Inbjudan till förvärv av aktier i Camurus AB (publ)

Camurus AB (publ) (”Camurus” eller ”Bolaget”) och Sandberg Development AB (”Sandberg Development” eller “Huvudägaren”) har, i syfte att främja Camurus fortsatta tillväxt och utveckling, beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en nyemission och försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Camurus har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.