Inbjudan till förvärv av aktier i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas” eller ”Bolaget”) och Bolagets Huvudägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en emission av nya aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Calliditas har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta Bolagets aktier till handel förutsatt att, bland annat, sedvanligt spridningskrav uppfylls senast på noteringsdagen. Prospektet för Erbjudandet, inklusive priset och övriga villkor i Erbjudandet, offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 29 juni 2018.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.