Inbjudan till förvärv av aktier i Bygghemma Group First AB (publ)

Bygghemma Group First AB (publ) (“Bygghemma Group” eller “Bolaget”), den ledande onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter i Norden, har tillsammans med Bolagets ägare beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av nya och befintliga aktier (“Erbjudandet”). Styrelsen för Bygghemma Group har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta Bolagets aktier till handel förutsatt att, bland annat, sedvanligt spridningskrav uppfylls senast på noteringsdagen. Prospektet för Erbjudandet har offentliggjorts idag och första handelsdag förväntas bli den 27 mars 2018.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.