Inbjudan till förvärv av aktier i Bufab Holding AB (publ)


Bufab Holding AB (publ) (”Bufab” eller ”Bolaget”) och huvudägaren Nordic Capital Fond V  (”Huvudägaren”) har beslutat att genomföra en ägarspridning för att främja Bufabs fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen för Bufab har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.