Inbjudan till förvärv av aktier i Boozt AB

Boozts AB (”Boozts” eller ”Bolaget”) och de Säljande Aktieägarna har beslutat att genomföra en ägarspridning för att främja Boozts lönsamma tillväxt och fortsatta utveckling. Därför har Boozts styrelse ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm bolagskommitté har den 5 maj 2017 beslutat att uppta aktierna i handel förutsatt att, bland annat, sedvanligt spridningskrav uppfylls senast på noteringdagen, vilken beräknas infalla den 31 maj 2017.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.