Inbjudan till förvärv av aktier i Balco Group AB

Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av balkonglösningar i Nordeuropa, och Bolagets ägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Balco har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet för Erbjudandet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 6 oktober 2017.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.