Inbjudan till förvärv av aktier i Arion banki hf. (”Arion Bank”)

Arion Bank, en ledande unversell affärsbank på Island, offentliggjorden den 17 maj 2018 sin avsikt att genomföra notera Aktier på Nasdaq Iceland och Svenska depåbevis (”SDR”) på Nasdaq Stockholm (tillsammans ”Erbjudandet” eller ”Börsnoteringen”). Bolaget offentliggör idag prospektet för Erbjudandet och Noteringen.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.