Inbjudan till förvärv av aktier i Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”Bolaget”), ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi, offentliggjorde den 2 november 2016 sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör idag prospektet för erbjudandet (”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.