Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

Den 6 oktober 2016 offentliggjorde Ahlsell AB (publ) (“Ahlsell” eller “Bolaget”) sin avsikt att genomföra en börsnotering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospekt och prisintervall i erbjudandet (”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.