Inbjudan till förvärv av aktier i AcadeMedia AB (publ)

AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller ”bolaget”), norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör, offentliggjorde den 27 maj 2016 sin avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör idag prospektet för erbjudandet (”erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.