Inbjudan att teckna preferensaktier i SAS AB

Styrelsen för SAS AB har beslutat att erbjuda institutionella investerare och allmänheten i Danmark, Norge och Sverige att teckna preferensaktier i SAS AB till ett sammanlagt värde om cirka 2 miljarder SEK. Tillfört kapital kommer i huvudsak att användas till förnyelsen av flygplansflottan och för att stärka den finansiella beredskapen.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.