Inbjudan att förvärva aktier i Ovzon AB (publ)

Ovzon AB (”Ovzon”eller ”Bolaget”), en Sverige-baserad leverantör av mobila bredbandstjänster via satellit, offentliggjorde den 2 maj 2018 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Bolaget offentliggör idag prospektet för erbjudandet (”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.