Inbjudan att förvärva aktier i LeoVegas AB (publ)

Styrelsen och ägarna av LeoVegas AB (publ) (”LeoVegas” eller “Bolaget”) har beslutat att, som en plattform för fortsatt tillväxt, notera Bolaget på Nasdaq First North Premier den 17 mars 2016. Avsikten är att bredda Bolagets aktieägarbas genom en kombinerad försäljning av existerande och nyemitterade aktier (”Erbjudandet”). LeoVegas är ett ledande mobilspelsbolag vars vision är att skapa den främsta spelupplevelsen. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet "LEO”.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.