Inlösenerbjudande till preferensaktieägare i AB Sagax (publ)

Innehavare av preferensaktier i AB Sagax (publ) (”Sagax” eller ”Bolaget”) erbjuds frivillig inlösen av preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran, samt efterföljande inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i Sagax med betalning genom kvittning av inlösenfordran (”Inlösenerbjudande”). 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.